کتاب های حقوق خرید کتابهای حقوق و مشاهده لیست کتاب های حقوق

لینک خرید : https://www.dinbook.ir/کتاب-های-حقوق/?tracking=1

مقایسه کتب (0)


کتاب مدیریت جامع مذاکره
حقوق

کتاب مدیریت جامع مذاکره

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده: 1402/09/7

90,000 تومان 100,000 تومان

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده: 1402/09/7

18,000 تومان 20,000 تومان

کتاب جرم شناسی تطبیقی پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و آمرثیکا
حقوق

کتاب جرم شناسی تطبیقی پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و آمرثیکا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده: 1402/09/7

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب حقوق جزای عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392
حقوق

کتاب حقوق جزای عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده: 1402/09/4

297,000 تومان 330,000 تومان

کتاب مجموعه مقالات حقوقی - کیفری - تعزیرات
حقوق

کتاب مجموعه مقالات حقوقی - کیفری - تعزیرات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده: 1402/09/7

49,500 تومان 55,000 تومان

کتاب ابعاد حقوقی فاجعه منا
حقوق

کتاب ابعاد حقوقی فاجعه منا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده: 1402/09/7

72,000 تومان 80,000 تومان

کتاب مقدمه علم حقوق
حقوق

کتاب مقدمه علم حقوق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/27

40,500 تومان 45,000 تومان

کتاب نظریه های پیشگیری از جرم
حقوق

کتاب نظریه های پیشگیری از جرم

دانیل گیلینگ (نویسنده ا ...

به روز شده 1403/01/27

203,400 تومان 226,000 تومان

کتاب قانون روابط موجر و مستاجر 1402
حقوق

کتاب قانون روابط موجر و مستاجر 1402

(به روز رسانی:واحد پژوه ...

به روز شده 1403/01/27

63,000 تومان 70,000 تومان

کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه ( دوره دو جلدی )
حقوق

کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه ( دوره دو جلدی )

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1402/09/18

123,250 تومان 145,000 تومان

کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی ( دوره دو جلدی )
حقوق

کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی ( دوره دو جلدی )

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1402/09/18

102,000 تومان 120,000 تومان

کتاب راهنمای حقوقی شهروندان ( دوره دو جلدی )
حقوق

کتاب راهنمای حقوقی شهروندان ( دوره دو جلدی )

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1402/09/18

102,850 تومان 121,000 تومان

کتاب کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه - جلد دوم
حقوق

کتاب کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه - جلد دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده: 1402/09/7

153,000 تومان 170,000 تومان

کتاب حقوق اسلامی، شهادت دلیل اثبات حکم و موضوع
حقوق

کتاب حقوق اسلامی، شهادت دلیل اثبات حکم و موضوع

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/25

40,500 تومان 45,000 تومان

کتاب فلسفه حقوق سیاسی
حقوق

کتاب فلسفه حقوق سیاسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/25

252,000 تومان 280,000 تومان

کتاب دیوان بین المللی دادگستری
حقوق

کتاب دیوان بین المللی دادگستری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/25

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب برگه به جای سنگ
حقوق

کتاب برگه به جای سنگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/25

106,250 تومان 125,000 تومان

کتاب اقدامات امنیتی درپرتو مسولیت مدنی
حقوق

کتاب اقدامات امنیتی درپرتو مسولیت مدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/25

124,200 تومان 138,000 تومان

کتاب قانون مالیاتهای مستقیم 1402
حقوق

کتاب قانون مالیاتهای مستقیم 1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1402/10/18

112,000 تومان 140,000 تومان

کتاب قانون تجارت1402
حقوق

کتاب قانون تجارت1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

72,000 تومان 90,000 تومان

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی 1402
حقوق

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی 1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

36,000 تومان 45,000 تومان

کتاب قانون مدنی 1402
حقوق

کتاب قانون مدنی 1402

کتاب قانون مدنی : قانون ...

به روز شده 1403/01/30

111,200 تومان 139,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1402
حقوق

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1402

توضیحات کتاب قوانین و م ...

به روز شده 1403/01/30

384,000 تومان 480,000 تومان

کتاب قانون وصیت و ارث1402
حقوق

کتاب قانون وصیت و ارث1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

81,000 تومان 90,000 تومان

کتاب قانون آیین دادرسی مدنی98
حقوق

کتاب قانون آیین دادرسی مدنی98

کتاب قانون آیین دادرسی ...

به روز شده 1403/01/30

157,500 تومان 175,000 تومان

کتاب قوانین آئین دادرسی کیفری 1402
حقوق

کتاب قوانین آئین دادرسی کیفری 1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/16

88,000 تومان 110,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین شهر و شهرداری 1401
حقوق

کتاب مجموعه قوانین شهر و شهرداری 1401

توضیحات کتاب مجموعه قوا ...

به روز شده 1403/01/30

384,000 تومان 480,000 تومان

کتاب قانون اساسی / مدنی1402
حقوق

کتاب قانون اساسی / مدنی1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

100,000 تومان 125,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی1402
حقوق

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

64,000 تومان 80,000 تومان

کتاب قانون کار رفاه و تامین اجتماعی1402
حقوق

کتاب قانون کار رفاه و تامین اجتماعی1402

توضیحات کتاب قانون کار ...

به روز شده 1403/01/30

234,000 تومان 260,000 تومان

کتاب قوانین چک ،سفته ،برات قانون جدید صدور چک
حقوق

کتاب قوانین چک ،سفته ،برات قانون جدید صدور چک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

67,500 تومان 75,000 تومان

کتاب قانون آئین دادگاه های عمومی و انقلاب 1402 -مدنی
حقوق

کتاب قانون آئین دادگاه های عمومی و انقلاب 1402 -مدنی

کتاب قوانین آئین دادرسی ...

به روز شده 1403/01/30

72,000 تومان 80,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1402
حقوق

کتاب قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

44,000 تومان 55,000 تومان

کتاب قانون مجازات اسلامی 1402
حقوق

کتاب قانون مجازات اسلامی 1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

118,150 تومان 139,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات اجرای احکام 1402
حقوق

کتاب قوانین و مقررات اجرای احکام 1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

104,000 تومان 130,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1402
حقوق

کتاب قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

144,000 تومان 160,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات ثبتی
حقوق

کتاب قوانین و مقررات ثبتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

152,000 تومان 190,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1402
حقوق

کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1402

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

104,000 تومان 170,000 تومان

کتاب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
حقوق

کتاب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/30

64,000 تومان 80,000 تومان

کتاب قانون رفاه و تامین اجتماعی
حقوق

کتاب قانون رفاه و تامین اجتماعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز شده 1403/01/01

208,000 تومان 260,000 تومان

نمایش 1 تا 40 از 64 (2 صفحه)

فروشگاه کتاب مذهبی
کتاب مذهبی