کتاب های حقوق خرید کتابهای حقوق و مشاهده لیست کتاب های حقوق

لینک خرید : https://www.dinbook.ir/کتاب-های-حقوق/?tracking=1

مقایسه کتب (0)


کتاب مدیریت جامع مذاکره
حقوق

کتاب مدیریت جامع مذاکره

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/4

67,500 تومان 75,000 تومان

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/4

13,500 تومان 15,000 تومان

کتاب جرم شناسی تطبیقی پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و آمرثیکا
حقوق

کتاب جرم شناسی تطبیقی پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و آمرثیکا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/4

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب حقوق جزای عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392
حقوق

کتاب حقوق جزای عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/4

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب مجموعه مقالات حقوقی - کیفری - تعزیرات
حقوق

کتاب مجموعه مقالات حقوقی - کیفری - تعزیرات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/4

49,500 تومان 55,000 تومان

کتاب ابعاد حقوقی فاجعه منا
حقوق

کتاب ابعاد حقوقی فاجعه منا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/4

54,000 تومان 60,000 تومان

کتاب مقدمه علم حقوق
حقوق

کتاب مقدمه علم حقوق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/3

40,500 تومان 45,000 تومان

کتاب نظریه های پیشگیری از جرم
حقوق

کتاب نظریه های پیشگیری از جرم

دانیل گیلینگ (نویسنده ا ...

به روز رسانی : 1401/11/30

119,700 تومان 133,000 تومان

کتاب قانون روابط موجر و مستاجر 1401
حقوق

کتاب قانون روابط موجر و مستاجر 1401

(به روز رسانی:واحد پژوه ...

به روز رسانی : 1401/11/26

36,000 تومان 40,000 تومان

کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه ( دوره دو جلدی )
حقوق

کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه ( دوره دو جلدی )

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/11/15

130,500 تومان 145,000 تومان

کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی ( دوره دو جلدی )
حقوق

کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی ( دوره دو جلدی )

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/11/14

108,000 تومان 120,000 تومان

کتاب راهنمای حقوقی شهروندان ( دوره دو جلدی )
حقوق

کتاب راهنمای حقوقی شهروندان ( دوره دو جلدی )

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/11/14

108,900 تومان 121,000 تومان

کتاب کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه - جلد دوم
حقوق

کتاب کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه - جلد دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/10/21

115,200 تومان 128,000 تومان

کتاب متون فقه (4) - برای دانشجویان رشته حقوق
حقوق

کتاب متون فقه (4) - برای دانشجویان رشته حقوق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/10/21

124,200 تومان 138,000 تومان

کتاب متون فقه ( 3 )
حقوق

کتاب متون فقه ( 3 )

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/10/21

112,500 تومان 125,000 تومان

کتاب حقوق اسلامی، شهادت دلیل اثبات حکم و موضوع
حقوق

کتاب حقوق اسلامی، شهادت دلیل اثبات حکم و موضوع

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/01/24

40,500 تومان 45,000 تومان

کتاب فلسفه حقوق سیاسی
حقوق

کتاب فلسفه حقوق سیاسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/01/27

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب دیوان بین المللی دادگستری
حقوق

کتاب دیوان بین المللی دادگستری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/01/27

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب برگه به جای سنگ
حقوق

کتاب برگه به جای سنگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/25

112,500 تومان 125,000 تومان

کتاب اقدامات امنیتی درپرتو مسولیت مدنی
حقوق

کتاب اقدامات امنیتی درپرتو مسولیت مدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/12/13

76,500 تومان 85,000 تومان

کتاب قانون مالیاتهای مستقیم93
حقوق

کتاب قانون مالیاتهای مستقیم93

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

90,000 تومان 100,000 تومان

کتاب قانون تجارت93
حقوق

کتاب قانون تجارت93

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

54,000 تومان 60,000 تومان

کتاب قانون اساسی 1401
حقوق

کتاب قانون اساسی 1401

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/01/27

31,500 تومان 35,000 تومان

کتاب قانون مدنی 1401
حقوق

کتاب قانون مدنی 1401

کتاب قانون مدنی : قانون ...

به روز رسانی : 1402/01/27

72,000 تومان 80,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری
حقوق

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

توضیحات کتاب قوانین و م ...

به روز رسانی : 1401/06/21

144,000 تومان 160,000 تومان

کتاب قانون وصیت و ارث93
حقوق

کتاب قانون وصیت و ارث93

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

45,000 تومان 50,000 تومان

کتاب قانون آیین دادرسی مدنی98
حقوق

کتاب قانون آیین دادرسی مدنی98

کتاب قانون آیین دادرسی ...

به روز رسانی : 1401/06/21

94,500 تومان 105,000 تومان

کتاب قانون جدید آئین دادرسی کیفری 94
حقوق

کتاب قانون جدید آئین دادرسی کیفری 94

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

67,500 تومان 75,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین شهر و شهرداری 1401
حقوق

کتاب مجموعه قوانین شهر و شهرداری 1401

توضیحات کتاب مجموعه قوا ...

به روز رسانی : 1402/01/27

342,000 تومان 380,000 تومان

کتاب قانون اساسی / مدنی98
حقوق

کتاب قانون اساسی / مدنی98

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

67,500 تومان 75,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی99
حقوق

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی99

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

36,000 تومان 40,000 تومان

کتاب قانون کار رفاه و تامین اجتماعی1401
حقوق

کتاب قانون کار رفاه و تامین اجتماعی1401

توضیحات کتاب قانون کار ...

به روز رسانی : 1401/06/21

162,000 تومان 180,000 تومان

کتاب قوانین چک ،سفته ،برات قانون جدید صدور چک
حقوق

کتاب قوانین چک ،سفته ،برات قانون جدید صدور چک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

36,000 تومان 40,000 تومان

کتاب قانون آئین دادگاه های عمومی و انقلاب 99 -مدنی
حقوق

کتاب قانون آئین دادگاه های عمومی و انقلاب 99 -مدنی

کتاب قوانین آئین دادرسی ...

به روز رسانی : 1401/06/21

49,500 تومان 55,000 تومان

کتاب قانون تخلفات اداری99
حقوق

کتاب قانون تخلفات اداری99

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

36,000 تومان 40,000 تومان

کتاب قانون جدید مجازات اسلامی
حقوق

کتاب قانون جدید مجازات اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

85,500 تومان 95,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات اجرای احکام98
حقوق

کتاب قوانین و مقررات اجرای احکام98

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

63,000 تومان 70,000 تومان

کتاب قانون خانواده
حقوق

کتاب قانون خانواده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

85,500 تومان 95,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات ثبتی
حقوق

کتاب قوانین و مقررات ثبتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

108,000 تومان 120,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات استخدامی
حقوق

کتاب قوانین و مقررات استخدامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/06/21

85,500 تومان 95,000 تومان

نمایش 1 تا 40 از 64 (2 صفحه)

فروشگاه کتاب مذهبی
کتاب مذهبی