کتاب های اقتصاد, مدیریت, کسب و کار خرید کتابهای اقتصاد, مدیریت, کسب و کار و مشاهده لیست کتاب های اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

لینک خرید : https://www.dinbook.ir/کتاب-های-اقتصاد-مدیریت-کسب-و-کار/?tracking=1

مقایسه کتب (0)


کتاب عصر تاثیرگذاری
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب عصر تاثیرگذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

130,500 تومان 145,000 تومان

کتاب مسئولیت اجتماعی کسب و کارها و وفاداری مشتریان
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب مسئولیت اجتماعی کسب و کارها و وفاداری مشتریان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

58,500 تومان 65,000 تومان

کتاب بازاریابی برای نسل Z
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب بازاریابی برای نسل Z

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

90,000 تومان 100,000 تومان

کتاب قلاب
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب قلاب

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

88,200 تومان 98,000 تومان

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب نگاهی نقادانه به اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب نگاهی نقادانه به اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب ونچر دیلز
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب ونچر دیلز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

166,500 تومان 185,000 تومان

کتاب جیبی شاد و پراز پول
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب جیبی شاد و پراز پول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

143,910 تومان 159,900 تومان

کتاب تجزیه و تحلیل بازاریابی
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب تجزیه و تحلیل بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

315,000 تومان 350,000 تومان

کتاب در پس کمان های رستوران مک دونالد
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب در پس کمان های رستوران مک دونالد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

260,910 تومان 289,900 تومان

کتاب نظریه ای درباره ی شغل های مزخرف
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب نظریه ای درباره ی شغل های مزخرف

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

133,200 تومان 148,000 تومان

کتاب درباره بازتولید
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب درباره بازتولید

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

208,800 تومان 232,000 تومان

کتاب دانش حیرت آور جلسات
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب دانش حیرت آور جلسات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

60,300 تومان 67,000 تومان

کتاب داستان های تاثیرگذار
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب داستان های تاثیرگذار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

84,600 تومان 94,000 تومان

کتاب یک قرن حکمرانی آب در ایران
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب یک قرن حکمرانی آب در ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

164,700 تومان 183,000 تومان

کتاب اولین دقیقه مکالمه
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب اولین دقیقه مکالمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

63,000 تومان 70,000 تومان

کتاب قاعده ده برابر
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب قاعده ده برابر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

97,200 تومان 108,000 تومان

کتاب ارتباطات داخلی استراتژیک
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب ارتباطات داخلی استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

99,000 تومان 110,000 تومان

کتاب کمپین های بازاریابی دیجیتال
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب کمپین های بازاریابی دیجیتال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب تسلط بر سازمان
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب تسلط بر سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

90,000 تومان 100,000 تومان

کتاب تاب آوری
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب تاب آوری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

89,550 تومان 99,500 تومان

کتاب حکمرانی اقتصاد
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب حکمرانی اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

89,550 تومان 99,500 تومان

کتاب چین چگونه از شوک درمانی گریخت
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب چین چگونه از شوک درمانی گریخت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

166,500 تومان 185,000 تومان

کتاب کودک خودساخته-خشمم را مدیریت می کنم
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب کودک خودساخته-خشمم را مدیریت می کنم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

72,000 تومان 80,000 تومان

کتاب جامع آداب معاشرت در محیط کار
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب جامع آداب معاشرت در محیط کار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

166,950 تومان 185,500 تومان

کتاب رهبران موفق از خرد رهبری می گویند
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب رهبران موفق از خرد رهبری می گویند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

159,750 تومان 177,500 تومان

کتاب مبارزه با نابرابری
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب مبارزه با نابرابری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

144,000 تومان 160,000 تومان

کتاب رولت سرخ
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب رولت سرخ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

198,000 تومان 220,000 تومان

کتاب صفر تا صد یک استارتاپ موفق
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب صفر تا صد یک استارتاپ موفق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

72,000 تومان 80,000 تومان

کتاب صفر تا صد استودیوی یک استارتاپ
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب صفر تا صد استودیوی یک استارتاپ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

94,500 تومان 105,000 تومان

کتاب اصول مذاکره
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب اصول مذاکره

کتاب اصول مذاکره - آیا ...

به روز رسانی : 1401/07/15

36,000 تومان 40,000 تومان

کتاب بازاریابی دیجیتالی
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب بازاریابی دیجیتالی

کتاب بازاریابی دیجیتالی ...

به روز رسانی : 1401/07/15

198,000 تومان 220,000 تومان

کتاب قله ها و دره ها
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب قله ها و دره ها

توضیحات کتاب قله ها و د ...

به روز رسانی : 1401/07/15

43,200 تومان 48,000 تومان

کتاب جادوی کار پاره وقت
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب جادوی کار پاره وقت

توضیحات کتاب جادوی کار ...

به روز رسانی : 1401/07/15

45,000 تومان 50,000 تومان

کتاب طلوع زمینی نو
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب طلوع زمینی نو

توضیحات کتاب طلوع زمینی ...

به روز رسانی : 1401/07/15

83,250 تومان 92,500 تومان

کتاب سرمایه داری کمونیستی در جمهوری چین و سرمایه داری مرکانتیلیسی در ایران
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب سرمایه داری کمونیستی در جمهوری چین و سرمایه داری مرکانتیلیسی در ایران

توضیحات کتاب سرمایه دار ...

به روز رسانی : 1401/07/15

112,500 تومان 125,000 تومان

کتاب چهار ستون تجربه مشتری
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب چهار ستون تجربه مشتری

توضیحات کتاب چهار ستون ...

به روز رسانی : 1401/07/15

63,000 تومان 70,000 تومان

کتاب مارکس،سرمایه و جنون عقل اقتصادی
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب مارکس،سرمایه و جنون عقل اقتصادی

کتاب مارکس، سرمايه و جن ...

به روز رسانی : 1401/07/15

112,500 تومان 125,000 تومان

کتاب هواداران دو آتشه
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب هواداران دو آتشه

پت فلين، پادكستر و يوتي ...

به روز رسانی : 1401/07/15

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب طرفداران دو آتشه
اقتصاد, مدیریت, کسب و کار

کتاب طرفداران دو آتشه

چگونه باید مشتری را حفظ ...

به روز رسانی : 1401/07/12

102,600 تومان 114,000 تومان

نمایش 1 تا 40 از 853 (22 صفحه)

فروشگاه کتاب مذهبی
کتاب مذهبی