کتاب های علوم اجتماعی و جامعه شناسی خرید کتابهای علوم اجتماعی و جامعه شناسی و مشاهده لیست کتاب های علوم اجتماعی و جامعه شناسی

لینک خرید : https://www.dinbook.ir/کتابهای-علوم-اجتماعی-و-جامعه-شناسی/?tracking=1

مقایسه کتب (0)


کتاب راه و بیراهه آموزش و پرورش در ایران
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب راه و بیراهه آموزش و پرورش در ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/03/10

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب معنویت در داستان کودک
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب معنویت در داستان کودک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/03/10

225,000 تومان 250,000 تومان

کتاب قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات )
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات )

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/03/3

49,500 تومان 55,000 تومان

کتاب اشرافی گری مسئولان در کهکشان شرعیات
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب اشرافی گری مسئولان در کهکشان شرعیات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/02/14

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب یک ون شبهه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب یک ون شبهه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1402/02/14

40,500 تومان 45,000 تومان

کتاب مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی قضایی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی قضایی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1402/01/25

27,900 تومان 31,000 تومان

کتاب نابرابری و امنیت در سطوح خرد و کلان
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب نابرابری و امنیت در سطوح خرد و کلان

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1402/01/25

126,000 تومان 140,000 تومان

کتاب استانداردهای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب استانداردهای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1402/01/25

9,900 تومان 11,000 تومان

کتاب مدرنیته و خانواده گرایی در ایران
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب مدرنیته و خانواده گرایی در ایران

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/3

80,100 تومان 89,000 تومان

کتاب خشونت خانگی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب خشونت خانگی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/3

86,400 تومان 96,000 تومان

کتاب راهنمای مددکاری اجتماعی سلامت
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب راهنمای مددکاری اجتماعی سلامت

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/3

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب کندوکاوی پیرامون مسائل اجتماعی ایران
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب کندوکاوی پیرامون مسائل اجتماعی ایران

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/3

189,000 تومان 210,000 تومان

کتاب جامعه شناسی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/6

86,400 تومان 96,000 تومان

کتاب جامعه شناسی محیط زیست
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی محیط زیست

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/3

103,500 تومان 115,000 تومان

کتاب جامعه شناسی موسیقی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی موسیقی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1402/01/3

148,500 تومان 165,000 تومان

کتاب جامعه شناسی سیاسی آموزش بزرگ سالان
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی سیاسی آموزش بزرگ سالان

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/27

29,700 تومان 33,000 تومان

کتاب تاثیر فرآیند جهانی شدن بر نظریه های جامعه شناسی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب تاثیر فرآیند جهانی شدن بر نظریه های جامعه شناسی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/2

30,600 تومان 34,000 تومان

کتاب اثربخشی مددکاری اجتماعی بزرگسالان
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب اثربخشی مددکاری اجتماعی بزرگسالان

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/11

15,300 تومان 17,000 تومان

کتاب واکاوی و سنجش فرهنگ مدرسه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب واکاوی و سنجش فرهنگ مدرسه

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/2

23,400 تومان 26,000 تومان

کتاب مسائل اجتماعی 2
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب مسائل اجتماعی 2

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/1

52,200 تومان 58,000 تومان

کتاب مسائل اجتماعی 3
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب مسائل اجتماعی 3

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/1

64,800 تومان 72,000 تومان

کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در مدارس متوسطه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در مدارس متوسطه

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/2

43,200 تومان 48,000 تومان

کتاب انسان شناسی و توسعه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب انسان شناسی و توسعه

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/15

46,800 تومان 52,000 تومان

کتاب زنانی که مرد می شوند
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب زنانی که مرد می شوند

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/2

162,000 تومان 180,000 تومان

کتاب جامعه شناسی مبانی . اصول و مفاهیم
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی مبانی . اصول و مفاهیم

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1402/01/3

207,000 تومان 230,000 تومان

کتاب جامعه شناسی رفتارهای پرخطر
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی رفتارهای پرخطر

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1402/01/2

169,200 تومان 188,000 تومان

کتاب کرونا ویروس سیاسی یا اجتماعی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب کرونا ویروس سیاسی یا اجتماعی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/1

55,800 تومان 62,000 تومان

کتاب جامعه شناسی تکنولوژی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی تکنولوژی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1402/01/2

41,400 تومان 46,000 تومان

کتاب جامعه یک شجره شناسی تاریخی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جامعه یک شجره شناسی تاریخی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1402/01/3

31,500 تومان 35,000 تومان

کتاب مادر ایرانی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب مادر ایرانی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/11/30

43,200 تومان 48,000 تومان

کتاب معمای فقر و توسعه از شعبده بازی تا واقع گرایی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب معمای فقر و توسعه از شعبده بازی تا واقع گرایی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/11/30

48,600 تومان 54,000 تومان

کتاب بی تفاوتی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب بی تفاوتی

انتشارات اندیشه احسان م ...

به روز رسانی : 1401/12/19

97,200 تومان 108,000 تومان

کتاب افراط در مصرف گرایی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب افراط در مصرف گرایی

اگر چه مصرف یک نماد وضع ...

به روز رسانی : 1401/12/13

47,700 تومان 53,000 تومان

کتاب ارتباطات سلامت
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب ارتباطات سلامت

«ارتباطات سلامت» حوزه ا ...

به روز رسانی : 1401/12/11

45,900 تومان 51,000 تومان

کتاب طرح و تحلیل صلح و آشتی در منابع اسلامی و آکادمیک
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب طرح و تحلیل صلح و آشتی در منابع اسلامی و آکادمیک

نقش ادیان در سرنوشت بشر ...

به روز رسانی : 1401/12/1

72,000 تومان 80,000 تومان

کتاب تغییر اجتماعی و نوگرایی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب تغییر اجتماعی و نوگرایی

تحولات و تغییرات اجتماع ...

به روز رسانی : 1401/12/29

352,800 تومان 392,000 تومان

کتاب صد سال پس از مید
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب صد سال پس از مید

سندستورم و کلیمندر مطال ...

به روز رسانی : 1401/11/30

97,200 تومان 108,000 تومان

کتاب شهر خیابان شهروند
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب شهر خیابان شهروند

سوزان هال در این کتاب ت ...

به روز رسانی : 1401/11/30

122,400 تومان 136,000 تومان

کتاب توسعه پژوهش حرفه ای معلم
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب توسعه پژوهش حرفه ای معلم

یکی از رسالت های معلم د ...

به روز رسانی : 1401/12/29

159,300 تومان 177,000 تومان

کتاب دستگاه نظری گورویچ
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب دستگاه نظری گورویچ

در جوامع همه گرایانه بر ...

به روز رسانی : 1402/03/10

112,500 تومان 125,000 تومان

نمایش 1 تا 40 از 482 (13 صفحه)

فروشگاه کتاب مذهبی
کتاب مذهبی