کتاب های علوم اجتماعی و جامعه شناسی خرید کتابهای علوم اجتماعی و جامعه شناسی و مشاهده لیست کتاب های علوم اجتماعی و جامعه شناسی

لینک خرید : https://www.dinbook.ir/کتابهای-علوم-اجتماعی-و-جامعه-شناسی/?tracking=1

مقایسه کتب (0)


کتاب زنان زر خرید
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب زنان زر خرید

کتاب زنان زر خرید - در ...

به روز رسانی : 1401/09/11

75,900 تومان

کتاب دوره های سنی و نسل ها
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب دوره های سنی و نسل ها

کتاب دوره های سنی و نسل ...

به روز رسانی : 1401/09/11

28,000 تومان

کتاب گفتگو با غریبه ها
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب گفتگو با غریبه ها

کتاب گفتگو با غریبه ها ...

به روز رسانی : 1401/09/11

75,000 تومان

کتاب بازی جوانمردانه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب بازی جوانمردانه

کتاب بازی جوانمردانه - ...

به روز رسانی : 1401/09/11

62,000 تومان

کتاب جادوی موثر بی خیالی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جادوی موثر بی خیالی

کتاب جادوی موثر بی خیال ...

به روز رسانی : 1401/09/11

69,000 تومان

کتاب چالش با افراد بد قلق درمحیط کار
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب چالش با افراد بد قلق درمحیط کار

کتاب چالش با افراد بد ق ...

به روز رسانی : 1401/09/11

26,500 تومان

کتاب جنبش های اجتماعی وفرهنگی ایران در گذر تاریخ
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جنبش های اجتماعی وفرهنگی ایران در گذر تاریخ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

32,500 تومان

کتاب شراکت روستایی-شهری
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب شراکت روستایی-شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

185,000 تومان

کتاب مطالعات اجتماعی در معدن طلا
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب مطالعات اجتماعی در معدن طلا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

115,000 تومان

کتاب مهاجرت معکوس
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب مهاجرت معکوس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

76,000 تومان

کتاب نظریه بازتولید اجتماعی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب نظریه بازتولید اجتماعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

53,000 تومان

کتاب انسان تک ساحتی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب انسان تک ساحتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

161,000 تومان

کتاب تحلیل موقعیت
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب تحلیل موقعیت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

216,000 تومان

کتاب ایدئولوژی و برنامه درسی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب ایدئولوژی و برنامه درسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

220,000 تومان

کتاب شان زی:شالوده شکنی به چینی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب شان زی:شالوده شکنی به چینی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

60,000 تومان

کتاب امپراتوری توهم
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب امپراتوری توهم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

120,000 تومان

کتاب کنش جمعی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب کنش جمعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

125,000 تومان

کتاب لغت محلی شوشتر
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب لغت محلی شوشتر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

250,000 تومان

کتاب تاثیر علم بر اجتماع
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب تاثیر علم بر اجتماع

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

85,000 تومان

کتاب با چه کسی ازدواج کنم که بدبخت و پشیمان نشوم؟
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب با چه کسی ازدواج کنم که بدبخت و پشیمان نشوم؟

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

57,000 تومان

کتاب نسل دیجیتال
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب نسل دیجیتال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

85,000 تومان

کتاب روایت شناسی بازی ها و اسباب بازی ها
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب روایت شناسی بازی ها و اسباب بازی ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

80,000 تومان

کتاب زندگی 3/0
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب زندگی 3/0

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

295,000 تومان

کتاب به ندای درونت اعتماد نکن
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب به ندای درونت اعتماد نکن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

120,000 تومان

کتاب چگونه برای ادامه زندگی مشترکمان تصمیم بگیریم
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب چگونه برای ادامه زندگی مشترکمان تصمیم بگیریم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

59,500 تومان

کتاب ماچگونه به اکنون رسیدیم
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب ماچگونه به اکنون رسیدیم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/11

95,000 تومان

کتاب جنوبگان جهان یخی زمین
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب جنوبگان جهان یخی زمین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

261,000 تومان 290,000 تومان

کتاب تکامل زنان
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب تکامل زنان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

108,900 تومان 121,000 تومان

کتاب درآمدی بر طبقات اجتماعی در ایران
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب درآمدی بر طبقات اجتماعی در ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

82,800 تومان 92,000 تومان

کتاب HSE به زبان ساده و کاربردی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب HSE به زبان ساده و کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

68,400 تومان 76,000 تومان

کتاب دستگاه نظری آنسلم استراوس
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب دستگاه نظری آنسلم استراوس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

117,000 تومان 130,000 تومان

کتاب نژادپرستی: در تقابل با ژن برتر
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب نژادپرستی: در تقابل با ژن برتر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

108,000 تومان 120,000 تومان

کتاب همدلانه گوش بده راه حل نمی خواهد
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب همدلانه گوش بده راه حل نمی خواهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/10

150,750 تومان 167,500 تومان

کتاب نیروی حیات
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب نیروی حیات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/9

342,000 تومان 380,000 تومان

کتاب طبقه،سیاست و نظریه اجتماعی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب طبقه،سیاست و نظریه اجتماعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید ...


به روز رسانی : 1401/09/9

72,000 تومان 80,000 تومان

کتاب زنان زندگی ام
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب زنان زندگی ام

توضیحات کتاب زنان زندگی ...

به روز رسانی : 1401/06/20

50,400 تومان 56,000 تومان

کتاب دهکده و کدخداهایش
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب دهکده و کدخداهایش

توضیحات کتاب دهکده و کد ...

به روز رسانی : 1401/06/20

63,000 تومان 70,000 تومان

کتاب مختصر مفید 20-نظریه ی انتقادی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب مختصر مفید 20-نظریه ی انتقادی

توضیحات کتاب مختصر مفید ...

به روز رسانی : 1401/06/20

45,000 تومان 50,000 تومان

کتاب قواعد روش جامعه شناختی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب قواعد روش جامعه شناختی

توضیحات کتاب قواعد روش ...

به روز رسانی : 1401/06/20

45,000 تومان 50,000 تومان

کتاب رویکردی اجتماعی فرهنگی به مدیریت بدن
علوم اجتماعی و جامعه شناسی

کتاب رویکردی اجتماعی فرهنگی به مدیریت بدن

توضیحات کتاب رویکردی اج ...

به روز رسانی : 1401/06/20

74,610 تومان 82,900 تومان

نمایش 1 تا 40 از 128 (4 صفحه)

فروشگاه کتاب مذهبی
کتاب مذهبی